PETICE


My, níže podepsaní občané a občanky České republiky, žádáme Radu hl.m. Prahy, aby pojmenovala veřejné prostranství v Praze, nejlépe poblíž budovy České televize, na památku Kamily Moučkové. Kamila Moučková byla statečná moderátorka zpráv Československé televize, která pokračovala ve vysílání i v době, kdy její studio už okupovali sovětští vojáci během invaze roku 1968. Tato žena si zaslouží naši úctu a trvalou připomínku v blízkosti sídla veřejnoprávní televize, která má být inspirací k občanské statečnosti i v naší době.


Podepsat tuto petici

(Připojením podpisu dávám souhlas spolku Pojďme dál, IČO 07778261, ke zpracování svých osobních údajů a s tím, abych byl/a informován/a o dalších krocích týkajících se tohoto podnětu a dalších kampaních spolku Pojďme dál.)